Pronájem byt? Praha 6

Chcete si pronajmout byt v Praze a nejideáln?jší lokalitou je pro vás Praha 6? Poj?me si tuto oblast p?iblížit a podívat se na možnosti pronájmu.

O Praze 6

Praha 6 se rozkládá na ploše 41,54 km2 a žije zde p?es 100 000 obyvatel. M?stský obvod Praha 6 má spádové centrum v Dejvicích. Starostkou tu je Ing. Marie Kousalíková.

Praha 6 zahrnuje celé katastrální území t?chto ?ástí: Ruzyn?, Liboc, Vokovice, Veleslavín, Dejvice a St?ešovice. ?áste?n? sem spadá také katastrální území B?evnov, Sedlec, Bubene? a Hrad?any.

Z památek Prahy 6 si jmenujme B?evnovský klášter z 10. století. Procházku se m?žete vydat do obory Hv?zda s letohrádkem, Galerie Anderle, na usedlost Ladronka atd. Najdete tu i opravené parky vhodné na cyklistiku i rekrea?ní sporty. P?írodu si m?žete užívat i v parku Šárka. V lét? vás pot?ší koupališt? Džbán a nový sportovní areál s vyh?ívaným venkovním bazénem Petynka.

 

Pronájem byt? v Praze 6

Praha 6 vám nabízí r?zné možnosti pronájm? byt?. Je to p?kná oblast Prahy, ve které najdete r?zná zákoutí, zbytky venkovského osídlení, ale i malebné vilové ?tvrti a historická místa.

byt-k-pronajmuHledáte-li pronájem bytu v Praze 6 v luxusn?jším stylu, zami?te na Veleslavín, kde na vás ?ekají pom?rn? nové možnosti bydlení v rodinném stylu. Nejde však o jediné nové bydlení. Nových bytových jednotek v katastrálním území Prahy 4 neustále p?ibývá. Jen v roce 2009 vzniklo 10 bytových dom?, které poskytly 475 bytových jednotek.

Další moderní bydlení najdete v ?ásti Suchdol. Pot?ší vám dostupnost metropole. Je to klidné místo vhodné pro rodinu s d?tmi. Bytové domy jsou promyšlen? architektonicky ?ešené a ú?elné je i navržení dispozice byt?.

Nových a moderních možností pronájmu bytu v Praze 6 je mnoho. Hledáte spíše levn?jší ?ešení vašeho pronájmu? I takových možností najdete dostatek v aktuální nabídce na našich stránkách.

Leave a Reply