Smíchov, Praha 5, prodej bezbariérového bytu 1+1, 40 m2

Prodej bytu 1+1 o vým??e 40 m2, ve zrekonstruovaném cihlovém dom?, ležícím v reziden?ní ?tvrti H?ebenky – Praha 5. Ze strany Hole?kovy ulice je daný byt v p?ízemí – p?ístup je tedy bezbariérový – byt je však oto?ený do klidného vnitrobloku, který se nachází pod úrovní ulice, ?ímž pádem má byt všechna okna v úrovni regulérního prvního patra. Jednotka p?ed tímto bytem (sm?rem k ulici) je obchod s výlohami do Hole?kovy ulice – ideální pro kancelá?, ve?erku apod. Díky rozložení t?chto jednotek by p?ípadn? bylo možné ob? jednotky propojit. Více informací rádi poskytneme na uvedených kontaktech. Samotný d?m se nachází v p?ímé blízkosti MHD And?l, taktéž i škol, léka?e, obchodního centra a všech ostatních služeb a ú?ad?. P?ilehlé okolí dále nabízí nespo?et možností pro rekreaci, díky nejbližší Kinského zahrad?, kopce Pet?ín, p?írodního parku Motol, ale i Švandova divadla, multikina aj. Vlastní byt pak nabízí praktickou dispozici, jižní orientaci – dostatek denního sv?tla, plastová okna.
Cena: 1 890 000,00 K?

Více informací naleznete na Digireality.cz