Prostorný byt 3+1/L vhodný k rekonstrukci, 85m2, OV, 1.patro (2.NP), výtah, klidná a lukrativní lokalita, Praha 2 – Nové M

Dumrealit.cz Vám zprost?edkuje koupi bytu v p?vodním stavu, v klidném dom? z 60.let 20. století, situovaným mezi Rašínovým náb?ežím a Karlovým nám?stím. D?m byl postaven jako skeletová stavba s železobetonovými nosníky. Díky tomu v byt? není žádná ze? nosná a tudíž lze jednoduše zcela zm?nit dispozici bytu, která je p?vodn? 3+1 s šatnou. Nabízený byt je v prvním pat?e (2.NP) šestipatrového domu s novým výtahem, stoupa?kami, opravenou st?echou, spole?nými prostorami a sklepy. Dispozici bytu 3+1 (85m2 v?etn? lodžie 2,5m2) tvo?í vstupní p?edsí?, p?echázející v centrální halu (celkem 15,5m2). Z té je p?ístup do všech místností – obývací pokoj (18,8m2), dv? ložnice (15,8m2 a 13,5m2), kuchy? (9m2). Zbytek metráže tvo?í šatna a koupelna s toaletou. Byt je v p?vodním stavu p?ed rekonstrukcí a nabízí zajímavý potenciál k p?estavb? dle sou?asných trend?. Okna jsou také p?vodní (orientace na západ do klidné ulice), stejn? jako parketové podlahy v pokojích. Vytáp?ní je zajišt?no novou plynovou kotelnou v dom?. K dispozici je navíc sklepní prostor (2,5m2) v suterénu. Dostupný je internet od O2. D?m je situovaný v p?íjemné lokalit? s výbornou dostupností centra staré Prahy. V okolí domu je veškerá ob?anská vybavenost. Byt je v osobním vlastnictví, p?ipravený k okamžitému p?edání. Doporu?uji klient?m, kte?í požadují kvalitní bydlení v lukrativní lokalit? nebo vhodnou p?íležitost pro investici. V p?ípad? zájmu o prohlídku kontaktujte maklé?e. Ev. ?íslo: 499622.
Cena: 4 450 000,00 K?

Více informací naleznete na Digireality.cz