Prodej projektu bytu 6+kk, 219 m2, OV, Praha 6 – Dejvice, ul. Generála Píky

Nabízíme k prodeji projekt bytu 6+kk, 219 m2, OV, Praha 6 – Dejvice, ul. Generála Píky.
Rozestav?ný p?dní byt 6+kk a garsoniera, který se nachází v 5. a 6. pat?e domu, z výhledem na Hrad?any a na Pet?ín. Z druhé strany je výhled p?es Vltavu na sever Prahy. D?m sousedí s velkou ve?ejnou zahradou. Projekt p?edpokládá výstavbu mezonetového bytu 6+kk o cca 200 m2 a garsoniery cca 60 m2, dle varianty projektu. Byty jsou propojené, lze je ale kompletn? odd?lit, mají projektované nezávislé sít? a topení a vstup z r?zných vchod? domu . Prostor lze rozd?lit nebo propojit také jiným zp?sobem dle pot?eb. Je vypracován variantní návrh na výstavbu 2 mezonet?.
Sou?ástí projektu je také výstavba výtahu. Doporu?ujeme prohlídku.
Cena: 6 500 000,00 K?

Více informací naleznete na Digireality.cz