O.V., 2KK, 45 m2, Praha 5 – Stod?lky, cena k jednání 1 750 000,-K? (neplatíte provizi)

Na prodej byt 2+KK v panelovém dom? v ul. Pavrovského na rohu ulic Pavrovského a P?ececht?lova na Praze 13 – Stod?lky ve ?tvrti Velká Ohrada. Byt je v p?edposledním 5. pat?e / 6., je orientován na západ a je z n?ho krásný výhled do okolí. Panelový d?m je po rekonstrukcích: st?echa, nová plastová okna, stoupa?ky, spole?né prostory. Výtahy jsou nyní plánovány. Zateplení se neplánuje neb d?m je po energetickém auditu t?ídy C a má tedy slušné tepeln?-izola?ní vlastnosti, což souvisí s modernizovanými obvodovými panely použitými již p?i výstavb? domu na p?elomu 80-tých a 90-tých let 20. století, které jsou sendvi?ového charakteru se zlepšenými tepeln?-izola?ními vlastnostmi. D?m byl dostav?n v roce 1992. Byt je p?kný, sv?tlý, ?istý a po ?áste?ných rekonstrukcích. Byt má nová plastová okna, zd?né jádro, štuky na zdech, je nov? ?ist? vymalován, na podlahách má dlažbu (koupelna, WC, p?edsí?, kuchyn?), lakovaný korek (ložnice), a koberec (obývací pokoj), bezpe?nostní dve?e s ?aloun?ním, p?vodní velmi zachovalou a upravenou kuchy?skou linku a p?vodní moderní desková t?lesa úst?edního topení. Veškerá spot?eba v byt? je m??ena m??áky. Poplatky jsou cca 2 500,-K? / m?s. (v?etn? fondu oprav cca 1 200,-K?) +el. a inkaso. Spojení: cca 10-12 min. p?šky na metro Lužiny, nebo busy MHD jezdícími k metru (zastávka je skoro u domu). V okolí je plno zelen? (Prokopské a Delejské údolí, centrální Stod?lecký park s rybníky) a rovn?ž vynikající ob?anská vybavenost (školy, nákupy, sportovní možnosti, léka?i atd.). Volné k nast?hování ihned. Nákup lze financovat i úv?rem, který m?žeme zprost?edkovat.
Cena: 1 750 000,00 K?

Více informací naleznete na Digireality.cz