D.V. p?ed p?evodem do O.V., 1+KK, 42 m2, Praha 1 – Malá Strana, Vadštejnské nám?stí, cena 3 800 000,-K?, neplatíte provizi

Nabízíme zrekonstruovaný byt na atraktivním míst? Prahy, kudy krá?ela historie, p?ímo naproti Parlamentu ?eské republiky – Praha 1 – Malá Strana, Vadštejnské nám?stí. Byt je v p?ízemí v chrán?ném vnitrobloku domu se 3 patry. Byt je s krásnými vysokými klenutými stropy, se širokými masivními dubovými starobylými parketami ve výte?ném stavu, s vestav?ným patrem na spaní, s novou koupelnou s WC dohromady, s novou kuchyní na míru se spot?ebi?i, s vestav?nými patry a s novým vlastním kotlem pro vlastní plynové etážové vytáp?ní, který se stará i o oh?ev vody. Byt je chrán?n m?ížemi. Cca do 5 minut p?ší ch?ze od stanice metra Malostranská. Byt je vymalovaný, prázdný a p?ipravený k p?edání pro nast?hování. Poplatky: cca 1 200,-K? / m?s. (fond oprav, studená voda, odpadky a další služby) + spot?eba plynu a elekt?iny cca 1 800,-K? / m?s. V b?hem n?kolika m?síc? budou realizovány p?evody do O.V. – byt je ješt? družstevní.
Cena: 3 800 000,00 K?

Více informací naleznete na Digireality.cz