Pronájem byt? Praha 3

Pot?ebujete pronájem bytu v Praze 3? Znáte tuto lokalitu, nebo se sem st?huje za prací ?i za studiem a nevíte nic o Praze 3? Kde tu hledat vhodný pronájem? Poj?me si lokalitu i možnosti pronájmu více p?iblížit.

Praha 3

Praha 3 se rozkládá na ploše 6,49 km2. Na této ploše není žádné celé katastrální území. Nacházejí se tu 4 ?ásti katastrálních území. Spadá sem velká ?ást Žižkova. Mimo Prahu 3 je pouze plocha mezi železni?ními trat?mi u Krejcárku. Dále sem pat?í Vinohrady, konkrétn? jeho ?ást rozkládající se severn? od Korunní ulice a východn? od vodárny a Slavíkovy ulice. Najdeme tu i malou ?ást katastrálního území Strašnice, konkrétn? pr?myslové a skladové areály Tesla Strašnice a Pramen Praha + tenisové dvorce v oblasti T?ebešína. ?áste?n? sem spadají také Vyso?any.

Po?et základních sídelních jednotek tu je 26. V Praze 3 žije kolem 78 00 obyvatel.

 

byt_prahaPronájem byt? v Praze 3

Hledáte pronájem bytu v Praze 3? Možnosti jsou široké stejn? jako v celé Praze. Poptávka a nabídka na trhu s byty je neustále v pohybu, a proto je dobré mít vždy aktuální informace a v?d?t, že se k vám možnosti pronájmu byt? v Praze 3 dostanou co ned?íve a že nikdy nebudete mít zastaralé informace.

Tuto možnosti vám nabízí náš server. Nejenže m?žete využít realitních kancelá?í, ale lze si najít pronájem bytu i bez nich. Záleží to jen na vás.

Pokud hledáte pronájem bytu v Praze 3 a uvažujete spíše o modern?jším ?ešení, pot?ší vás mnoho nových bytových jednotek, které na tomto území vznikají.

Novostavby na vás ?ekají na Žerotín? 40. D?m je v památkov? chrán?né zón?. Byty mají vysoké stropy a celkov? jsou p?kné a prostorné. Zajímavý bytový projekt se chystá v Central Parku Praha. V brzké dob? budou k pronájmu byt? v Praze 3 k dispozici také byty v rezidenci Žižkov, kde na vás bude ?ekat velmi p?kné bydlení. Už dva roky jsou také k mání byty v Residenci Prokopova. Jde o výjime?ný moderní d?m, který je promyšlen do každého detailu, a to z hlediska funkce i stylu. Možností pronájmu novostaveb je v Praze 3 samoz?ejm? mnohem více.

 

Podívejte se na aktuální nabídku prodeje byt? v Praze.

Leave a Reply