Praha 2 • Vinohrady • Vinohradská

Pro Vinohrady typický byt, 128 m2, s vysokými stropy a masivními parketami nabízí dispozici – dv? ložnice, obývací pokoj, samostatnou kuchy? a dv? koupelny, 2 komory, 3 toalety (nyní 3 + 1, p?vodn? 3 + kk). Velmi velkorysý prostor (p?sobí jako 200 m2 vzhledem k jeho velmi inteligentnímu uspo?ádání místností), s naprostým soukromím v ložnicích i obývacím pokoji s každou mali?kostí na dosah ruky. Disponuje designovou kuchy?skou linkou s high-end spot?ebi?i je situovaný ve 3. pat?e velmi p?vabného tradi?ního domu z konce 19.stol (1873) p?ímo naproti budov? ?eského rozhlasu, na dohled od sochy sv. Václava. Rekonstrukce domu probíhala v n?kolika fázích od roku 2005 a dále, samotný byt prošel poslední rekonstrukcí v roce 2008, p?i které jeho majiV pro el. žaluzie, v kuchyni je zavedený plyn a nezávislé el. okruhy, p?íprava na krb na plyn i d?evo, ložnice a obývací pokoj mají rozvod 5.1 audio kabeláže, zabudované šatní sk?ín? v ložnici, podlahové topení v koupeln? a další). Byt se skládá z p?edsín?, dvou prostorných ložnic s vlastními koupelnami, prostorného obývacího pokoje a samostatnou kuchyní, vše odd?litelné i vzájemn? propojené. Byt má dále balkon, denní sv?tlo v koupeln?. V budov? již našlo domov n?kolik vrcholových manažer? p?edních nadnárodních spole?ností. Metro A, C – Muzeum, stejn? jako tramvaje a autobusové spoje jsou velmi blízko budovy. Václavské nám?stí a nám?stí Míru jsou vzdáleny 2 minuty ch?zí. Za?ídíme financování.
Cena: 9 500 000,00 K?

Více informací naleznete na Digireality.cz